Stadswandeling Genemuiden o.l.v. gids

Rondleidingen sinds 2005

 

Geschiedenis op locatie

 

Tijdens de stadswandeling maakt u in ruim een uur kennis met de geschiedenis van het stadje Genemuiden. Onderweg wordt u gewezen op architectuur met bouwstijlen als het neoclassicisme en de Amsterdamse School. Ook krijgen de stadsbranden ruime aandacht. U ervaart hoe omvangrijk en verwoestend die zijn geweest en welke veiligheidsmaatregelen werden genomen om in de toekomst dergelijke catastrofen te voorkomen. De Achterweg met het rookverbod en de petroleumkelders zijn daar voorbeelden van. De voettocht door het oude binnenstadje leert u ook hoe de huidige tapijtindustrie is opgekomen vanuit de straatjes en steegjes. Eenkamerwoningen waren daarbij eerder regel dan uitzondering. In die omgeving vlocht men de biezen en hadden honderden mattenramen hun plaats. Verder hoort u hoe het stadje in de tweede helft van de negentiende eeuw uit haar voegen barstte en op welke wijze verschillende stadsuitbreidingen werden gerealiseerd. Een zwerftocht door het hart van Genemuiden geeft ook een terugblik in de geschiedenis van de Kerk. Het kerkgebouw als plaats van verkondiging van de verzoening door de kruisdood van Christus is daarbij één aspect. Maar daarnaast ontfermde de Kerk zich ook over de behoeftigen in haar midden. Restanten van het voorreformatorische Heilige Geestgasthuis en het 19e-eeuwse Armenwerkhuis spreken hier nog van. Voor het bezoek aan de oude begraafplaats met het markante lijkhuisje dwaalt u door het stemmige Springerpark met het oorlogsmonument. Het is goed te realiseren dat op deze strategische plek vele eeuwen geleden een groot kasteel, het zogenaamde Blokhuis, verrees waar veelvuldig om werd gevochten en dat daarom maar kortstondig mocht bestaan.

 

Kosten voor deelname aan deze wandeltocht o.l.v. een gids zijn € 3,50 p.p. met een minimum van 25,- per groep. Neem voor meer informatie geheel vrijblijvend contact op met dhr. G.J. Westhoff, tel 038-3857966 of via het contactformulier.