Voortgaande reformatie in Genemuiden

 

Op welke wijze is Genemuiden met de Reformatie meegegaan? Was Genemuiden remonstrants? Heeft het nieuwe psalmboek uit 1490 iets te maken met de Moderne Devotie? Deze en andere vragen kwamen aan de orde tijdens Reformatieherdenking op 31 oktober 2018. Centraal stond het thema ‘Voortgaande reformatie in Genemuiden’.

 

Lezingen

Onder de titel ‘Van een nieuw psalmboek, een nieuwe leer en na de synode van Dordt een nieuwe predikant’ ging G.J. Westhoff in op bovengenoemde vragen. Dominee W.G. Hulsman mediteerde over het thema aan de hand van Romeinen 12: 2b, ‘Maar wordt innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid…’ Dat Synode van Dordt paste in de voorgaande reformatie van de leer van de Kerk werd duidelijk aan de hand van het referaat van de heer A. den Ouden. Vanuit het vertrekpunt van Ds. Ph. Jac. Hoedemaker: ‘God of mens, de Schepper of het schepsel, de eerste oorzaak of de tweede oorzaak…’ zocht hij naar de kernnotie van de Dordtse Leerregels. Waarbij de leer van de verkiezing niet als beperking, maar als enige mogelijkheid tot de zaligheid, uitloopt in de lof aan God.

 

Herdenking

De uitgave van de meditatie en lezingen wil de herdenking van 500 jaar Reformatie en 400 jaar Dordtse Synode markeren, in het besef dat de Kerk in Genemuiden al een geschiedenis kent van zo’n 750 jaar. Daarom is naast de predikantenlijst (1593 – 1900) ook een zo volledig mogelijke lijst met priesters (1369 – 1575) opgenomen. Een oude bouwtekening (1883) en foto’s van de opgegraven fundamenten van het eerste kerkgebouw sluiten daar goed bij aan. Diverse portretten van belangrijke personen uit de Reformatie maken het tot een leerzaam geheel.

 

Verkrijgbaar

 

Het boekje (58 blz., ISBN 9789082623321) met daarin de kerkgeschiedenis van Genemuiden vanaf de stichting van de Kerk in 1275 tot ongeveer 1630 is verkrijgbaar voor € 8,95. Heb u interesse, dan kunt u bestellen via de contactpagina van deze site.